Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning. Som nævnt under afsnittet "Servitutter" er der tinglyst en række ledninger i området.

Varmeforsyning

Der skal i planområdet ikke etableres varmeforsyning.

Vandforsyning

Der skal i lokalplanområdet ikke etableres vandforsyning. Det forventes at der skal ske en årlig rengøring af panelerne i rent vand som medtages i tanke.

Kloakplanlægning/betjening

Et jordstående solcelleanlæg skal ikke benytte kloak eller anden former for afløb.

Affald og genbrug

I driftperioden vil der ikke forekomme affald fra området, kun evt. i forbindelse med vedligehold af anlægget.