Baggrund

Lokalplan nr. 11.15 er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at muliggøre etablering af et solenergianlæg ved Jyderup. Holbæk Forsyning har ønsket en udvidelse af varmeværket i Jyderup i form af etablering af et solenergianlæg, og realisering af lokalplanen vil bevirke, at varmeværkets udledning af CO2 mindskes. Dette vil bidrage positivt til kommunens ønske om at bidrage til at reducere den globale CO2-udledning.

Formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for etablering af et solenergianlæg med tilhørende akkumuleringstank og teknikbygning. Lokalplanens formål er der ud over at sikre et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg samt afskærmende beplantning omkring solenergianlægget. Ovenstående er med til at understøtte Holbæk Byråds ønsker om fortsat at arbejde med bæredygtig udvikling i kommunen.