Lokalplanområdet

Lokalplanområdet har et areal på ca. 4,2 ha og er beliggende i den sydøstlige del af Jyderup by og er planlagt som byzone. Lokalplanområdet grænser op mod jernbanen mod nord, og syd for området er udlagt en vejreservation til en kommende forbindelsesvej. Området er afgrænset, som vist på ovenstående luftfoto og omfatter matr. nr. 11an, 79f og del af matr. nr. 11d, 11ao, 79a, 3v og 3aa Jyderup By, Jyderup. Anvendelsen af området er landbrugsdrift samt beplantningsbælte langs jernbanen.


Oversigtskort