Lokalplanens gennemførelse

Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Det forventes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til solenergianlæg bliver realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse.