Baggrund

Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er at skabe plangrundlaget for etablering af en udvidelse af Holbæk Sportsby, herunder at muliggøre en ny placering af atletikstadion.

Arealet indenfor den nye lokalplanafgrænsning skal rumme sportsanlæg i form af atletikstadion og sportsanlæg, hvor topografisk variation er ønskelig, eksempelvis mountainbike-baner, løbebaner og lign. Der udlægges byggefelter til tribuneanlæg og servicefaciliteter til atletik og cykling. (klubhus, værksted mm.),

Området skal disponeres med samme landskabelige bearbejdning og tema som SportsByens øvrige landskab. Lokalplanen fastlægger koter i overensstemmelse med den overordnede disponering af Sportsbyen.

Arealet mod vest i lokalplanområdet bruges desuden til håndtering af overskudsjord fra lokalplanområdet ved udgravning til atletik. Placeringen af overskudsjorden kan udnyttes til at give forbedrede vindforhold for både kunstgræsbanerne syd for planområdet og atletikken, men vil også udgøre en oplagt mulighed for senere etablering af sportsanlæg hvor topografisk variation er ønskelig

Det samlede grundareal af Sportsbyen er før udvidelse ca. 42,1 ha og efter udvidelse er det ca. 47,1 ha.

Formål

Lokalplanen udarbejdes med henblik på at give mulighed for en ny placering af atletikstadion til arealer vest for den eksisterende Sportsby. Den nye placering af atletikstadion frigør et areal indenfor byggefeltet i lokalplan 2.67 til etablering af ny bebyggelse til indendørs sportsfaciliteter.