Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i umiddelbar tilknytning til Sportsbyen og omfatter et areal på ca. 5 ha. Det samlede grundareal for Sportsbyen er før udvidelsen ca. 42 ha og efter udvidelse således ca. 47 ha. Ifølge landskabsplanen for Holbæk Kommune er planområdet en del af et område, som formidler overgangen mellem by og land og danner en grøn forbindelse mellem Holbæk by og det åbne land syd for motorvejen. Lokalplanområdets grønne kiler og diger er derfor vigtige at sikre og udbygge. Området er en del af landskabskilen, Ladegårdskilen, og vil med planernes vedtagelse overgå til byzoneformål.