Lokalplanens gennemførelse

Holbæk Kommune er ejer af matr. nr. 1a., Ladegården, hvor lokalplanområdet er beliggende i del af matriklen.