Borgerinddragelse

Der er gennemført en idéfase fra den 26. oktober 2011 til den 30. november 2011 og afholdt et indledende idémøde for alle interesserede den 15. november 2011 på Holbæk Bibliotek. På mødet drøftedes en række forhold omkring projektet.

Forslaget blev fremlagt til offentlig høring fra den 11. maj 2012 til den 30. juli 2012.

Der blev afholdt offentligt møde om forløbet onsdag den 13. juni 2012 kl. 19 på Holbæk Bibliotek. På mødet blev lokalplanforslaget gennemgået og de fremmødte borgere fik mulighed for at stille spørgsmål til forslaget. Det blev bl.a. diskuteret, hvorvidt der burde stilles større krav til områdets ydre fremtræden, herunder krav til udformning og placering af reklamer og skilte.