Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling gennem nedsættelse af miljøbelastnin­gen og bevaring af biodiversiteten.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

De levende hegn, som skal opdele området og afgrænse storparcellerne, vil fungere som levested og spredningskorridor for dyr og planter.

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til busforbindelse og det sammenhængende stinet i Vestbyen.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling Lokalplanen giver mulighed for nedsivning af regnvand og anvendelse/etablering af regnvandssø.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen sikrer, at min. 15 % af etagearealet udlægges som opholdsareal.