Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af landbrugspligt

Arealet er udlagt til landbrugsformål og landbrugspligten forudsættes derfor ophævet for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres. Dette kræver en tilladelse efter landbrugslovens § 7.