Baggrund

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre etablering af idrætshal i området. Lokalplanen erstatter lokalplan nr. 2.43 for Stenhus Gymnasium og Kostskole.

Formål

Lokalplanens formål er:

  • at fastlægge områdets anvendelse til skole- og idrætsformål, åben-lav boligbebyggelse og regnvandsbassin.
  • at fastlægge bestemmelser for bevaringsværdige bygninger på en sådan måde, at bygningskvaliteten sikres.
  • at muliggøre opførelse af en idrætshal.