Borgerinddragelse

Lokalplanen var i offentlig høring i perioden den 16. oktober 2015 til den 11. december 2015.
Administrationen modtog ingen høringssvar i perioden.