Baggrund

Holbæk Kommunalbestyrelse har på mødet den 15. maj 2019 besluttet at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for Sportsbyen. Dette for at muliggøre udvidede anvendelsesmuligheder i Sportsbyen i form af liberalt erhverv og kontorerhverv indenfor et afgrænset byggefelt.

Formål

Formålet med planforslagene er at muliggøre anvendelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset byggefelt beliggende indenfor matrikel 43, og kun på etager over stue-etagen, dvs. på 1.-3. sal. Stueetagen skal fortsat have anvendelser, der fremgår af lokalplan 2.67 for Sportsbyen, dvs. anvendelser, der har en tilknytning til idræt, sundhed eller kultur.

Lokalplanforslaget er et tillæg til gældende lokalplan 2.67.