Borgerinddragelse

Det nye plangrundlag har været i for-debat i perioden 27. juni til 12. august 2019.

Herudover har forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag været i høring i perioden fra den 14. november 2019 til den 9. januar 2020.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 4 høringssvar i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil