Lokalplanområdet

Området omfatter delområde A i gældende lokalplan 2.67, og omfatter matriklerne 1 arm, 1aro, 1arr, 1arp, 1arq, del af 1ua, 42, 43, Ladegården Holbæk Jorder.