Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Inden der kan igangsættes byggearbejder forudsættes tilladelse fra byggemyndigheden (byggetilladelse)