Lokalplanområdet

Østre Skole er beliggende på Tidemandsvej 1 i Holbæk by, ud til Markedspladsen. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 337, Holbæk Bygrunde, og udgør et samlet areal på 11218 m2. Østre Skole og Markeds-pladsen opfattes som en del af bymidten med en egen identitet, en høj grad af byliv, samt grønne og rekreative kvaliteter.

Foto med lokalplanområdets afgrænsning.

 

Østre Skole er opført i nationalromantisk stil fra 1901 til 1912, og er tegnet af arkitekt A. Haunstrup. Skolen er opført som en pavillonskole (skole bestående af fritliggende eller sammenbyggede bygningsenheder), og er ét af få eksempler herpå i dansk arkitektur-historie. Skolen er bevaringsværdig i klasse tre (høj værdi) og indgår i sammenhæng med det omkringliggende oprindelige arbejderkvarter (Labæk, Seidelinsvej, Chr. Hansensvej, Fuglsvej og Skolegade) og Markedspladsen som et kulturmiljø. Skolen opfattes rumligt som områdets hovedbygning. De gennemgående oprindelige materialer er røde/rosa teglsten, skiffer og hvidt og rødmalet træ (vinduer og døre). Der er igennem tiden foretaget udskiftning af vinduer og døre m.v., så disse fremstår ikke originale i dag. Senest i 2008 gennemgik skolen en renovering, hvor der bl.a. blev tilført moderne kviste med mørke aluminiumsprofiler og meget glas.

Centralt for kulturmiljøet er:

  • Skolens rolle som samlingspunkt for det omkringliggende arbejderkvarter.
  • Bebyggelsesstrukturen (sammenhængen mellem skolens, arbejderkvarterets og Markedspladsens forskellige bygningstyper og måden hvorpå der dannes gadelinjer og byrum.
  • De lokalt og nationalt forankrede bygninger af høj arkitektur- og kulturhistorisk værdi.

Kulturmiljøet fremstår generelt set autentisk.


Østre skole 2016. Kvistene blev tilføjet i 2008.


Østre skole 2016.


Østre skole i starten af 1900-tallet.