Servitutter

Der er ikke servitutter, som er indholdsmæssigt uforenelig med lokalplanen. Lokalplanen aflyser derfor ingen servitutter. Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.