Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Der skal ikke indhentes tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Holbæk Kommune for at virkeliggøre lokalplanen. Holbæk Kommune er myndighed vedr. bevaringsværdige bygninger, der ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse. Holbæk Kommune er også myndighed vedr. bevaringsværdig beplantning.