Byggeri og planlægning

Lokalplanen muliggør genanvendelse af eksisterende bygninger til nye formål.

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til cykelstinettet på Kalundborgvej og der er nærhed til kollektiv transport.

Ressourcer og miljø

Affald bortskaffes i henhold til Holbæk Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald" og "Regulativ for erhvervsaffald".

Natur

De bevaringsværdige træer indenfor lokalplanområdet bevares. Der er kort afstand til rekreative områder som strand og strandeng gode muligheder for at benytte sig af disse.

Sundhed og trivsel

Vestre Skole vil kunne skabe gode trygge rammer for børnene ved en kommende anvendelse som skole.