Lokalplanens gennemførelse

Realisering af nærværende lokalplan udføres på privat foranledning.