Borgerinddragelse

Lokalplan 20.18 har været forelagt i offentlig høring. De høringssvar, der indkom i høringsperioden, og den administrative behandling heraf, kan ses i skemaet med høringssvar i afsnittet til højre.
Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring onsdag den 1. marts 2017, kl. 19-21 på Sognegården i Vipperød, og forslaget blev endvidere præsenteret for lokalforum og udsendt i fordebat, forud for den offentlige høring om planforslaget.

Behandling af høringssvar

Høringssvar, der indkom i den offentlige høringsperiode fra 10.2.2017 til 7.4.2017, blev behandlet og forelagt ved den politiske behandling ved endelig vedtagelse.
Skema med høringssvar og behandling heraf kan ses her: skema_med_indkomne_høringssvar