Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matrikelnr. 2 pu, 2 bg, 10a, 10k, 1a, 2, og 1i.

Området ligger centralt i forhold til Vipperød og omfatter et areal på ca. 21 ha. Området ligger i gå/cykelafstand fra Vipperød station, som efter etableringen af dobbeltsporet er et centralt og væsentligt trafikalt knudepunkt. Desuden ligger lokalplanområdet i gå/cykelafstand fra byens skole, fra hal og sportsarealer samt fra butikker og sognehus.
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Holbækmotorvejen, mod øst dels af et tidligere hotelbyggeri, af tankstation og et par mindre huse, boligområdet Malthesminde og Netto. Den sydlige afgrænsning ligger i form af en række mindre huse, der danner afgrænsningen mod Vipperød Byvej. Endelig danner jernbanen og den tilhørende plantning afgrænsning mod vest. Lokalplanområdet ligger således som et meget velafgrænset område i form af veje, jernbane og bebyggelser.
En mindre del af området er beliggende i byzone, mens den øvrige del er landzone, som vil overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse.