20.22 Bålhytte på Munkholm

Lokalplanen muliggøre at der kan opføres en bålhytte i tilknytning til en børneinstitution placeret på halvøen Munkholm. Bålhytten skal placeres i tilknytning til den eksisterende bygning og inden for institutionens have. Planområdet der udlægges er ca. 40 m2.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen på deres møde d. 10. april 2019.

Lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 2) var i høring i perioden fra den 13. december 2018 til den 10. februar 2019.

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.