2.80 Boliger ved Ny Taastrupvej

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre realiseringen af ny boligbebyggelse for lokalplanområdet. Lokalplanen giver mulighed for, etablering af rækkehuse samt en færdiggørelse af den i Holbæk Kommunes stiplan planlagte sti igennem lokalplanområdet.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 21. juli 2017.
Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 10. august 2017.

Download en printvenlig version af lokalplanen og kommuneplantillægget her.
lp280kp35.pdf (60.3 MB)

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.