11.18 Boliger på Vandværkshøjen

Lokalplanen muliggør, at planområdet kan anvendes til boliger. Boliger vil dermed skabe nyt liv i et allerede eksisterende byzoneområde. Lokalplanen fastsætter at der maksimalt enten kan opføres 2 åben/lav (parcelhuse) eller 4 tæt/lav (dobbelthuse). Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og lokalplanen har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det. Ny udnyttelse af arealet forudsætter hensyn til dels bevaringsværdig bebyggelse og et træ som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Lokalplanens status

Lokalplanen (inkl. kommuneplantillæg) er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. april 2019.
De vedtagne planer er blevet offentliggjort den 2. maj 2019.

Download en printvenlig version af lokalplanen (inkl. kommuneplantillæg) her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.