• Forside /
  • Boliger ved Camillevej, Soderup Vest

18.05 Boliger ved Camillevej, Soderup Vest

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af op til seks boliger på storparceller. Det skal sikres at boligerne opføres i overensstemmelse med landsbyens nuværende karakter. Storparcellerne vil udgøre en sydlig afrunding af landsbyen.

Lokalplanens status

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra den 17. december 2019 til den 11. februar 2020. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til forslaget.

Der afholdes offentligt møde om forslaget på Stestrup Skole, Stestrupvej 49, 4360 Kirke Eskilstrup, torsdag den 30. januar 2020, kl. 19:00.

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest tirsdag den 11. februar 2020.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

Eller et brev til:
Holbæk Kommune
0899 Kommuneservice
att: Maja Matzen Lysgaard
Plan og Byg.