Borgerinddragelse

I forbindelse med opstart af lokalplanarbejdet indbød Holbæk Kommune og grundejer de nærmeste naboer til en drøftelse af lokalplanforslagets indhold. Mødet blev afholdt den 18. juni 2019.

I mødet deltog syv af de nærmeste naboer. Der indkom efterfølgende tre skriftlige bemærkninger, som bl.a. udtrykte bekymring over den øgede trafik på Camillevej samt ønsker om et beplantningsbælte mod eksisterende naboer og hastighedsregulerende foranstaltninger på Bukkerupvej.

Planforslaget udsendes i offentlig høring fra den 17. december 2019 til den 11. februar 2020. Der afholdes borgermøde på Stestrup Skole torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19:00.

Referat fra nabomødet

Læs referat fra nabomødet her