Borgerinddragelse

Holbæk Byråd vedtog d. 8. november 2017 Forslag til Lokalplan 2.84 til udsendelse i offentlig høring. På baggrund af modtagne høringssvar i den offentlige høringsperiode samt udførelsen af en

supplerende høring blev et revideret planforslag vedtaget til udsendelse i ny høring. Formålet med det reviderede planforslag var at imødekomme høringssvar.

Høring af det oprindelige forslag:

  • Forløb fra d. 15. nov. 2017 til d. 19. dec. 2017. Den 4. dec. 2017 blev afholdt borgermøde. På mødet blev drøftet en række temaer, der har givet anledning til udarbejdelse af supplerende materiale, der er indarbejdet i det reviderede planforslag. Notat fra borgermødet fremgår af linket til højre.
  • Oversigt og behandling af høringsvar samt administrationens indstilling heraf fremgår ligeledes af links til højre.

Supplerende høring:

  • Forløb fra d. 7. marts 2018 til 21. marts 2018.
  • Materiale udsendt i supplerende høring samt oversigt og behandling af høringsvar samt administrationens indstilling heraf fremgår ligeledes links til højre.

Høring af det reviderede planforslag:

  • Forløb fra d. 2. juli 2018 til 27. august 2018.
  • Oversigt og behandling af høringsvar samt administrationens indstilling heraf fremgår ligeledes af links til højre.

Behandling af høringssvar

Høring (Oprindeligt forslag).pdf (7.4 MB)
Supplerende høring.pdf (2.4 MB)
Høring (Revideret forslag).pdf (224.1 KB)
Notat_fra_borgermøde.pdf (256.6 KB)
Bilag til behandling af høringssvar.pdf (1.8 MB)