• Forside /
  • Boliger ved Nygårdsvej, Vipperød Syd

20.23 Boliger ved Nygårdsvej

Lokalplanen muliggør opførelse af ny boligbebyggelse i form af parcelhuse og rækkehuse. Området afgrænses mod nord af Kildevangsvej, mod øst af Roskildevej, mod vest af jernbanen og mod syd af Nygårdsvej. Ny boligbebyggelse er i overensstemmelse med arealudlæg i Kommuneplan 2017.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget endeligt på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. september 2019 og offentliggjort den 16. oktober 2019.

Lokalplanen var i høring i perioden fra den 27. marts 2019 til den 22. maj 2019.

Download en printvenlig version af lokalplanen: lokalplan_20_23.pdf (11.7 MB)

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.