11.16 Boligområde i Jyderup Nord

I følge lokalplan nr. 10-84 skulle boligbebyggelse i den nordvestlige del af planområdet etableres med træfacade. Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre teglfacade i området. Lokalplanen erstatter lokalplan nr. 10-84 for boligområde i Jyderup Nord. Bestemmelserne i lokalplan 10-84 om grundejerforening opretholdes.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 7. marts 2016.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 9. marts 2016.

Download printvenlig version af lokalplanen her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.