10.06 Boligområde, Svinninge Vest

Lokalplan 10.06 Boligområde, Svinninge Vest er resultatet af en revision af lokalplan nr. 2.3.

Lokalplanen udlægger området til boligformål, sikrer områdets fælles friarealer og anviser vejstruktur og parkeringsmuligheder. I modsætning til den tidligere gældende lokalplan for området, åbnes der med denne lokalplan mulighed for at etablere én parkeringsplads på egen grund i delområderne I og II.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 11. august 2014.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 13. august 2014.

Download printvenlig version af lokalplanen her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.