• Forside /
  • Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd

Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11.

Byrådet har besluttet at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse. Planerne åbner mulighed for at etablere mindst 89 åben/lav-boliger og mindst 28 tæt/lav-boliger i området. Lokalplanen sikrer desuden områdets nuværende landskabelige kvaliteter samt levesteder for dyr og planter gennem udlæg af større grønne områder mellem boligerne.

Vedtaget

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er vedtaget af Holbæk Byråd den 18. marts 2015.

De vedtagne planer blev offentliggjort den 27. marts 2015.

Download printvenlig version af lokalplanen

Download printvenlig version af kommuneplantillægget

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.