Baggrund

Lokalplanområdet har en attraktiv placering i Holbæk, tæt på bymidten og samtidig med naturområdet Fælleden som nabo. Lokalplanområdet husede tidligere Brunhøjskolen, som nu er revet ned.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et projektudbud af arealet. Lokalplanen har således til formål at muliggøre realisering af det projekt for boligbyggeri, som byrådet valgte som vinder af projektudbuddet.

Helhedsplan for Holbæk Have
Lokalplanområdet skal ses i sammenhæng med idrætsanlægget ved Holbæk Have. Lokalplanområdet er ikke en del af idrætsanlægget, men med sin placering er det oplagt at tænke området med ind i planerne for udviklingen af området. Som følge af realiseringen af planerne for Holbæk Sportsby i vestbyen, frigøres idrætsarealerne ved Holbæk Have nemlig til andre formål. Holbæk Kommune har derfor udarbejdet en helhedsplan for Holbæk Have, som udstikker de overordnede fysiske rammer for udviklingen af området til et nyt boligområde.

Temaerne i helhedsplanen implementeres i indeværende lokalplan, så lokalplanområdet bliver en integreret del af det kommende boligområde ved Holbæk Have.

Idrætsanlægget ved Holbæk Have og lokalplanområdet.

Se Helhedsplan for Holbæk Have her

Formål

Det er lokalplanens formål at muliggøre en ny boligbebyggelse i stedet for den tidligere skolebygning. Boligbebyggelsen skal opføres som etagebebyggelse i varierende etageantal mellem 2 og maksimalt 10 etager.

Det er desuden lokalplanens formål, at fastlægge en grøn struktur, som skal udgøre minimum 20% af lokalplanområdet. Den grønne struktur er det overordnede greb i den nye boligbebyggelse og skal rumme et stisystem, regnvandshåndtering i form af vandrender og regnvandsbassin samt en varieret beplantning. Dertil kommer etablering af forskellige aktiviteter og opholdsmuligheder i strukturen.