Borgerinddragelse

Planforslagene har været sendt i fordebat fra d. 9. oktober til d. 6. november 2017. I høringsperioden indkom 1 høringssvar. Høringssvaret opfordrer til at lokalplanen skal udlægge et stort grønt område, for at bevare så meget som muligt af den overordnede landskabskile, som området er en del af.

Planforslagene har desuden været udsendt i en offentlig høring i otte uger fra den 18. maj 2018 til den 13. juli 2018. Midtvejs i høringen blev der afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek. I høringsperioden indkom 5 skriftlige høringssvar, som talte både for og imod byfortætningen. Andre emner var ønske om parkering i parkeringskælder, grøn struktur, beplantning og offentlig adgang til Fælleden.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 1 høringssvar under fordebatten.
Du kan se behandlingen af høringssvaret her:

Skema til behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 5 høringssvar under den offentlige høring af planforslagene.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

Download skema til behandling af høringssvar fra høring af planforslagene