Borgerinddragelse

Der er afholdt fordebat med indkaldelse af idéer og forslag i perioden forud for planudarbejdelsen. Her kom der høringssvar fra fire parter vedr. støj, natur, vådområder, trafikadgang, samt bemærkninger om beboermålgruppen. Høringssvarene er blevet vurderet og har påvirket planlægning, hvor det har været muligt. Skema til behandling af bemærkninger til fordebat fremgår til højre.

Planforslagene var i offentlig høring fra d. 18. august til 20. oktober 2017. Den 12. september 2017 blev der afholdt borgermøde. På mødet blev trafikale udfordringer drøftet, hvilket har dannet grobund mindre ændringerne herom i endelig lokalplan.
Der blev modtaget 4 høringssvar, der ikke har givet anledning til ændringer til endelig lokalplan. Skema til behandling af bemærkninger til høring fremgår til højre.

Behandling_af_bemærkninger_til_fordebat.pdf (301.5 KB)

Behandling_af_bemærkninger_til_høring.pdf (520.1 KB)