15.07 Colas asfaltværk

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte det eksisterende asfaltanlæg til et moderne, miljømæssigt tidssvarende anlæg, herunder nødvendige tilpasninger af oplag og kontorfunktioner.

Anlægget vil fortsat ligge indenfor det eksisterende fabriksområde, men flyttes til en mere nordlig placering på området.

I tilknytning til lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 24. Herudover er der udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget i Byrådet/af Holbæk Kommune den 15. juni 2016.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 1. juli 2016.
Download printvenlig version af lokalplanen her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.