12.05 Daginstitution ved Ringstedvej, Mørkøv

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre institution i planområdet. Planområdet kan ikke på nuværende tidspunkt anvendes til institutionsformål, da lokalplan 10-84 fastsætter bestemmelser herom.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 30. juni 2016.
Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 01. juli 2016.
Download printvenlig version af lokalplanen her

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.