• Forside /
  • Dagligvarebutik i Lille Grandløse

3.47 Dagligvarebutik i Lille Grandløse
med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for etablering af dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser. Lokalplanen udvider det eksisterende lokalplanområde 3.39, så der gives mulighed for anlæg af flere parkeringspladser.

Lokalplanens status

Vedtaget

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er vedtaget af Holbæk Kommune den 26. august 2015 og offentliggjort den 27. august 2015.

Download printvenlig version af lokalplanen her:
03_47_vedtaget.pdf (20.6 MB).

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.