• Forside /
  • Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej (1)

2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej

Holbæk Kommunalbestyrelse har besluttet at igangsætte planlægning for udvidelse af dagligvarebutikken på Tåstrup Møllevej samt etablering af bydelscenter.

Med planlægningen bliver det eksisterende lokalcenter ændret til et bydelscenter og det vil blive muligt at udvide centeret op til 3200 m2 detailhandel i form af dagligvarehandel.

Endelig vil den maksimale butiksstørrelse blive ændret, så det bliver muligt at etablere dagligvarebutik på op til 2000 m2.

Lokalplanområdet er en del af centeret og indeholder en dagligvarebutik på ca. 1850 m2. Med lokalplanen bliver det muligt at etablere dagligvarebutik på op til 2000 m2.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 14. marts 2019.

Download printvenlig version af lokalplanen her.
lokalplan_nr_287_endelig.pdf (4.1 MB)

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.