• Forside /
  • Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej

2.81 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre flere parkeringspladser i tilknytning til en dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej i Holbæk Vest. Planforslaget giver mulighed for, at dagligvarebutikken (Lidl) kan udvide med ca. 30 parkeringspladser. De nye parkeringspladser etableres mod nord, hvor der i dag ligger et parcelhus. Parcelhuset vil blive nedrevet, og erstattet af parkeringspladser. Den nye planlægning omhandler således alene udvidelse af parkeringsmuligheder for Lidl. Den øvrige anvendelse af området forsætter uforandret.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 8. august 2017.
Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 8. august 2017.

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.
2_81_vedtaget.pdf (1.8 MB)

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.