Lokalplan 2.76 Boligområde ved Torpet

På det ubebyggede kuperede område ved Torpet er det muligt at etablere boliger. Denne lokalplan fastlægger rammerne for en ny boligbebyggelse med op til 8-15 enfamiliehuse eller optil 20 rækkehuse. Gennem stiforbindelser, bebyggelsens udformning og placering sikrer lokalplanen sammenhæng med det eksisterende naboområde og det offentlige grønne område på den anden side af Torpet.

Lokalplanens status

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Holbæk Kommune den 20. december 2016.

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.