• Forside /
  • Hjembæk Efterskole, Svinninge Lokalområde

10.09 Hjembæk Efterskole

Lokalplanen muliggør opførelsen af en idrætshal med tilhørende undervisningfaciliteter øst for den eksisterende bebyggelse der rummer Hjembæk Efterskole. Derudover giver lokalplanen mulighed for fremtidige udvidelser i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Gennem lokalplanen sikres det, at bygninger og anlæg bedst muligt indplaceres i landskabet til mindst mulig gene for omgivelserne.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune d. 31. maj 2016.
Den vedtagne lokalplan er offentliggjort d. 1. juni 2016.
Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her:
lokalplan_1009_hjembaek_efterskole.pdf (22.6 MB)

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.