Borgerinddragelse

Lokalplanen var i offentlig høring fra d. 18. marts - 13. maj 2016. Der er indkommet et høringssvar i perioden. Bemærkningerne i høringssvaret er forslag til redaktionelle tilføjelser i lokalplanens redegørelses afsnit, og således ikke ændringer i selve lokalplanens indhold. Se behandlingen af høringssvar i skemaet i højre side.
enter
Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring mandag d. 11. april 2016, kl. 19.00 i spisesalen på Hjembæk Efterskole, Bakkedraget 22, Hjembæk.
enter
Selve projektet med idrætshallen blev præsenteret og lokalplan mm. gennemgået. Der mødte ca. 15 borgere op og der var en god stemning omkring projektet. Referatet fra mødet kan findes i højre side.

Behandling af høringssvar

Se skema med behandling af høringssvar her:
skema_med_indkomne_hoeringssvar_lokalplan_1009_hjembaek_efterskole.pdf (83.8 KB)

Borgermøde

Se referat fra borgermøde her:
referat_fra_borgermoede_d_11042016.pdf (26.6 KB)