1.49 Holbæk Havneby

Det er lokalplanens formål at tilvejebringe grundlaget for realisering af ny centerbebyggelse på arealet. Den nye bebyggelse skal medvirke til at skabe mere liv og aktivitet i havneområdet og binde handelslivet i bymidten tættere sammen med havneområdet ved etablering af aktive stueplanfacader ud til den vigtige forbindelseslinje Blegstræde/Kanalstræde.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget endeligt i byrådet den 15. juni 2016.
Offentliggørelsesdato for den endeligt vedtagne plan er den 22. juni 2016.


Download en printvenlig version af lokalplanen: lokalplan_1.49.pdf (7.9 MB)
Download en printvenlig version af kommuneplantillæg: kp-tillaeg 25.pdf (579.9 KB)

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.