Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget har været sendt i offentlig høring i otte uger fra den 6. maj 2016 til den 1. juli 2016.
Der har været afhold borgermøde om lokalplanforslaget den 21. maj 2016. Mødested ved Holbæk Rideklub, Ladegårdsalleen 3 B, kl. 10 og kl. 13. Herfra foregik mødet som en rundvisning i lokalplanområdet. Der har tillige været afholdt et borgermøde på Naturskolen den 14. juni 2016.
Svar på indsigelser kan ses i form af indsigelsesnotat, her.