Borgerinddragelse

Der har ikke været afholdt borgermøde i forbindelse med at lokalplanen var i offentlig høring. Det blev vurderet at planen alene indebærer en meget begrænset indvirkning på det bestående miljø.
Holbæk kommune modtog 3 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. De indkomne høringssvar har medført mindre ændringer og rettelser i lokalplanens bestemmelser, se skema til højre for at se de konkrete rettelser.

Behandling af høringssvar

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra
8. juni - 3. august 2015.
Se de indkomne høringssvar og kommunens behandling af dem ved at klikke på nedenstående link
Skema med indkomne høringssvar