• Forside /
  • Kolonihaver ved Rørvangsparken og Granløseparken

02.86 Kolonihaver ved Rørvangsparken og Granløseparken

Lokalplanforslaget er udarbejdet efter et konkret ønske fra Kolonihaveforbundet, om at øge bebyggelsesprocenten fra 10% til 15%. Lokalplanforslaget har bestemmelser om eksisterende omgivelser, mulighed for opførelse af nye bebyggelser og anvendelse af området.

Lokalplanens status

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra den 4. marts 2020 til den 1. april 2020. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til forslaget.

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 1. april 2020.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Emilie Kroon Lang Eltzholtz

Plan og Byg.

Se klagevejledning her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 1. april 2020
Send gerne en mail til plan@holb.dk

Eller et brev til:
Holbæk Kommune
0899 Kommuneservice
att: Emilie Kroon Lang Eltzholtz
Plan og Byg.

Se klagevejledning her.