14.07 Lægehus Regstrup

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres et lægehus på arealet med tilhørende parkeringsarealer og angive rammer for øvrige del af lokalplanområdet. Lægehuset skal indgå som en harmonisk del af bybilledet i området.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget i Byrådet den 3. oktober 2012.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 8. oktober 2012.

Download printvenlig version af lokalplanen her (2.6 MB)

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.