20.19 Ridecenter Vipperød

Lokalplanen muliggør en udvidelse af et eksisterende ridecenter. Det er ønsket, at opføre nye stalde, beboelse og anlæg i form af ridebaner mv. Gennem lokalplanen sikres det, at bygninger og anlæg bedst muligt indplaceres i landskabet til mindst mulig gene for omgivelserne.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune d. 18.02.2015.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 25.02.2015.

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.

lokalplan_20_19.pdf (1.4 MB)

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.